Prawa i obowiązki małżonków

Kiedy dochodzi do zawarcia małżeństwa, polskie prawo nakłada na małżonków konkretne prawa i obowiązki. Niedopełnienie obowiązków, wynikających z aktu małżeństwa, może skutkować sankcjami prawnymi, może...