Prawa i obowiązki małżonków

Kiedy dochodzi do zawarcia małżeństwa, polskie prawo nakłada na małżonków konkretne prawa i obowiązki. Niedopełnienie obowiązków, wynikających z aktu małżeństwa, może skutkować sankcjami prawnymi, może być również przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie.

Prawa i obowiązki małżonków – co warto wiedzieć przed ślubem?

Poprzez zawarcie związku małżeńskiego dwoje ludzi tworzy rodzinę. Ich obowiązki, a także prawa, będą dotyczyły kwestii dbałości o dobro rodziny. Obowiązki małżonków to wspólne pożycie, okazywanie sobie wzajemnej pomocy i wsparcia oraz wszelkie działania, mające na celu dobro rodziny, którą współtworzą. Według przepisów polskiego prawa, małżonkowie mają takie same powinności w stosunku do swojej rodziny. Żadna strona nie jest tu faworyzowana, ani obciążona.

Jednym z zadań, jakie stoją przed małżonkami, jest zagwarantowanie materialnego bytu rodzinie. Obowiązek ten dotyczy zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Jeżeli jednak związek wygląda tak, że jedna strona pracuje, druga natomiast zajmuje się domem i dziećmi, aktywność tej drugiej strony jest traktowana jako praca na rzecz rodziny. Jeżeli jeden z małżonków nie spełnia tych wymagań, drugi ma prawo domagać się sądownie, żeby wynagrodzenie małżonka, który nie chce wywiązywać się ze swoich obowiązków, było przeznaczane na rzecz rodziny.

Prawa małżonków w zakresie lokalu mieszkaniowego

Każdy z małżonków ma prawo do korzystania z lokalu mieszkaniowego, który należy do drugiego małżonka. Nawet w przypadku intercyzy, drugi małżonek ze względu na dobro rodziny ma prawo do wykorzystywania mieszkania, które jest własnością pierwszego z nich.

Prawa małżonków dotyczące nazwiska

W kwestii nazwiska małżonkowie mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego oświadczenie, jak w ich związku powinna wyglądać kwestia nazwiska. Jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, według przepisów prawnych każda osoba zostaje przy swoim nazwisku. Możliwości związanych z nazwiskiem po zawarciu związku małżeńskiego jest kilka. Każde z małżonków może pozostać przy swoim nazwisku. Możliwe jest również przejęcie nazwiska jednego małżonka. W naszej kulturze najczęściej kobieta przejmuje nazwisko mężczyzny, jednak według prawa jest to obojętne i równie dobrze może zaistnieć odwrotna sytuacja. Istnieje także możliwość stworzenia nazwiska dwuczłonowego w różnych wariantach.

Rozstrzyganie o sprawach rodziny

W sprawach dotyczących ważnych kwestii rodzinnych zarówno mąż i żona powinni rozstrzygać wspólnie. Jeżeli nie ma między nimi porozumienia, sprawę można rozstrzygnąć sądownie.

1 Przemyślenie o “Prawa i obowiązki małżonków

  1. Baju baju… Macie swoje prawa, ale przyjdzie islam i odbierze wam wszystkie prawa, a kobiety nie będą miały żadnych praw. Zastanówcie się politycznie poprawni lewicowcy, czy naprawdę tego chcecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 37 = 45