Prawa i obowiązki małżonków

Kiedy dochodzi do zawarcia małżeństwa, polskie prawo nakłada na małżonków konkretne prawa i obowiązki. Niedopełnienie obowiązków, wynikających z aktu małżeństwa, może skutkować sankcjami prawnymi, może być również przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie.

Prawa i obowiązki małżonków – co warto wiedzieć przed ślubem?

Poprzez zawarcie związku małżeńskiego dwoje ludzi tworzy rodzinę. Ich obowiązki, a także prawa, będą dotyczyły kwestii dbałości o dobro rodziny. Obowiązki małżonków to wspólne pożycie, okazywanie sobie wzajemnej pomocy i wsparcia oraz wszelkie działania, mające na celu dobro rodziny, którą współtworzą. Według przepisów polskiego prawa, małżonkowie mają takie same powinności w stosunku do swojej rodziny. Żadna strona nie jest tu faworyzowana, ani obciążona.

Jednym z zadań, jakie stoją przed małżonkami, jest zagwarantowanie materialnego bytu rodzinie. Obowiązek ten dotyczy zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Jeżeli jednak związek wygląda tak, że jedna strona pracuje, druga natomiast zajmuje się domem i dziećmi, aktywność tej drugiej strony jest traktowana jako praca na rzecz rodziny. Jeżeli jeden z małżonków nie spełnia tych wymagań, drugi ma prawo domagać się sądownie, żeby wynagrodzenie małżonka, który nie chce wywiązywać się ze swoich obowiązków, było przeznaczane na rzecz rodziny.

Prawa małżonków w zakresie lokalu mieszkaniowego

Każdy z małżonków ma prawo do korzystania z lokalu mieszkaniowego, który należy do drugiego małżonka. Nawet w przypadku intercyzy, drugi małżonek ze względu na dobro rodziny ma prawo do wykorzystywania mieszkania, które jest własnością pierwszego z nich.

Prawa małżonków dotyczące nazwiska

W kwestii nazwiska małżonkowie mogą złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego oświadczenie, jak w ich związku powinna wyglądać kwestia nazwiska. Jeżeli takie oświadczenie nie zostanie złożone, według przepisów prawnych każda osoba zostaje przy swoim nazwisku. Możliwości związanych z nazwiskiem po zawarciu związku małżeńskiego jest kilka. Każde z małżonków może pozostać przy swoim nazwisku. Możliwe jest również przejęcie nazwiska jednego małżonka. W naszej kulturze najczęściej kobieta przejmuje nazwisko mężczyzny, jednak według prawa jest to obojętne i równie dobrze może zaistnieć odwrotna sytuacja. Istnieje także możliwość stworzenia nazwiska dwuczłonowego w różnych wariantach.

Rozstrzyganie o sprawach rodziny

W sprawach dotyczących ważnych kwestii rodzinnych zarówno mąż i żona powinni rozstrzygać wspólnie. Jeżeli nie ma między nimi porozumienia, sprawę można rozstrzygnąć sądownie.

One thought on “Prawa i obowiązki małżonków

  1. Baju baju… Macie swoje prawa, ale przyjdzie islam i odbierze wam wszystkie prawa, a kobiety nie będą miały żadnych praw. Zastanówcie się politycznie poprawni lewicowcy, czy naprawdę tego chcecie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

27 − 22 =