Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to bardzo delikatna kwestia. Zanika ostatnia więź, która łączyła byłych małżonków. Dlatego podział wspólnego dorobku bardzo często bywa równie bolesny, co sam rozwód. Jednakże jest on konieczny, aby każde z byłych małżonków mogło bez przeszkód zacząć nowy rozdział w swoim życiu.

Jak podzielić majątek po rozwodzie? Jak wygląda podział mieszkania po rozwodzie? Czy zawsze konieczna jest ingerencja sądu? Na szczęście nie ma takiej potrzeby. Majątek wspólny małżonkowie mogą podzielić między siebie bez konieczności udziału sądu. Tym samym unikają kolejnego postępowania. Wystarczy, że zawrą ze sobą umowę o podziale majątku.

Jest tylko jedno zastrzeżenie…

Jeśli w skład wspólnego majątku wchodzi nieruchomość, to umowa o podziale majątku musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Jeśli tak się nie stanie, taka umowa jest nieważna.

A co jeśli małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia w sprawie podziału majątku?

Wtedy oczywiście ingeruje sąd. Wszczyna się odpowiednie postępowanie. Sąd może także orzec o podziale wspólnego majątku w wyroku rozwodowym. Jednak pod jednym warunkiem. Podział majątku nie może powodować zwłoki w postępowaniu rozwodowym. Dlatego w większości przypadków sąd orzeka o podziale wspólnego majątku w oddzielnym postępowaniu. W innym przypadku sam proces rozwodu mógłby trwać latami. Zazwyczaj byli małżonkowie dokonują podziału majątku jakiś czas po rozstaniu, w trakcie oddzielnego postępowania przed sądem.

Na czym polega podział majątku po rozwodzie

Podział majątku wspólnego może polegać na faktycznym podziale poszczególnych rzeczy. Na przykład w sytuacji, gdy w skład majątku wspólnego wchodziła obszerna działka, można z niej wydzielić dwie mniejsze nieruchomości gruntowe. Innym rozwiązaniem byłoby przyznanie prawa własności do nieruchomości. Oczywiście z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiej strony.

Należy pamiętać, że przy podziale prawa do mieszkania Sąd powinien uwzględnić przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu zostało powierzone wykonanie władzy rodzicielskiej.

Jeszcze innym sposobem podziału majątku jest sprzedaż wchodzących w jego skład elementów. Uzyskane w ten sposób środki dzieli się pomiędzy oboje małżonków.

Czy po rozwodzie małżonkowie zawsze dzielą majątek po połowie

Co do zasady: tak. Oboje mają taki sam udział w majątku wspólnym. Jednak czasem się zdarza, że któreś z małżonków uważa taki podział za niezasadny. Wtedy, opierając się na artykule 43.  Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, może zażądać ustalenia, które z małżonków, w jakim stopniu przyczyniło się do powstania wspólnego majątku. Przy takiej ocenie uwzględnia się nie tylko wysokość zarobków, ale także nakład pracy osobistej przy wychowaniu dzieci i pracy we wspólnym gospodarstwie domowym.

Ile kosztuje podział majątku przed sądem

Opłata sądowa za wniosek o podział majątku po ustaniu wspólności małżeńskiej wynosi 1 tys. złotych. Jeśli do wniosku byli małżonkowie dołączą zgodny projekt podziału majątku, to ta kwota ulega obniżeniu do wysokości 300 złotych. Opłata jest stała i nie zależy od wartości majątku wspólnego.

2 Przemyślenia o “Podział majątku po rozwodzie

  1. Moja rada jest taka: przed rozwodem w sądzie uzgodnijcie wszystko, a jak nie umiecie albo nie chcecie, to bierzecie dwóch wspólnych znajomych i oni wszystko spisują w zaufaniu i przez nich dzielicie. Tak jest najprościej i najtaniej, a poza tym bezspornie. Najważniejsze to jak najszybciej się z tego wykaraskać.

    1. Nie ma czegoś takiego jak wspólni znajomi po rozwodzie. Zawsze jest tak, że chcą czy nie chcą, opowiadają się po jakiejś stronie i kończy się tak, że zawsze biorą czyjąś stronę. Podział majątku tylko z prawnikiem, nie ma innej opcji, bo zawsze będą kombinacje, a poza tym trzeba się znać na tym, co się robi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 3 = 1