Czym się różni separacja od rozwodu?

Najprościej rzecz ujmując rozwód niesie za sobą całkowite ustanie małżeństwa. Byli małżonkowie mogą ponownie wstąpić w związki małżeńskie. Natomiast separacja to jakby rozwód, ale nie do końca. Separację orzeka sąd, kiedy istnieje jeszcze szansa, że małżonkowie dojdą do porozumienia.

Można wyróżnić sześć podstawowych różnic pomiędzy separacją, a rozwodem.

Pierwszą z nich jest wcześniej wspominana możliwość zawarcia ponownego związku małżeńskiego. Po rozwodzie małżonkowie są wolnymi osobami i mogą zawrzeć kolejne związki małżeńskie. Natomiast separację można znieść – wtedy małżonkowie się godzą i małżeństwo zostaje uratowane.

Kolejną różnicą są przesłanki. Aby uzyskać rozwód, trzeba przed sądem udowodnić, że nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, a więc związku nie da się uratować. Natomiast dużo łatwiej jest uzyskać separację. Wystarczy, że udowodnimy, że rozkład pożycia małżeńskiego jest trwały.

Separacja tańsza niż rozwód

Kolejna kwestia to czas trwania postępowania i jego koszty. Jeśli chcemy uzyskać separację i nie mamy małoletnich dzieci, to cała sprawa może zakończyć się już na pierwszej rozprawie. Koszt uzyskania separacji to sto złotych. Natomiast procedura rozwodowa może ciągnąć się nawet przez kilka lat. Zwłaszcza, jeśli dochodzi kwestia orzekania o winie. Koszty sądowe w wypadku rozwodu wynoszą sześćset złotych, jest to opłata stała. Oczywiście trzeba jeszcze doliczyć niemałe wynagrodzenie dla prawników.

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Czwarta różnica pomiędzy separacją a rozwodem to możliwość powrotu do nazwiska sprzed ślubu. Po rozwodzie małżonek może wrócić do swojego poprzedniego nazwiska, wystarczy, że złoży stosowne oświadczenie przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie takie należy złożyć w ciągu trzech miesięcy od rozwodu. Natomiast w przypadku separacji, małżonkowie nie mogą wrócić do nazwisk sprzed ślubu.

Różnica piąta to okres płacenia alimentów. Jeśli dochodzi do rozwodu, to byłemu małżonkowi mogą przysługiwać alimenty, ale tylko przez pięć lat od momentu rozwodu. W szczególnych przypadkach można przed sądem żądać przedłużenia tego okresu. Natomiast, gdy małżonkowie mają orzeczoną separację, alimenty przysługują bezterminowo.

Ostatnią różnicą pomiędzy rozwodem a separacją jest obowiązek pomocy. W przypadku separacji, małżonkowie są zobowiązani do wzajemnej pomocy. Natomiast po przeczeniu rozwodu ten obowiązek ustaje.

Jakie są rodzaje separacji?

Rozróżniamy dwa rodzaje separacji:

  • separacja sporna ma miejsce wtedy, kiedy małżonkowie mają wspólne małoletnie potomstwo, bądź z pozwem występuje jeden z małżonków.
  • separacja niesporna ma miejsce, kiedy zgłoszono zgodny wniosek małżonków, przy braku małoletnich wspólnych dzieci.

5 Przemyśleń o “Czym się różni separacja od rozwodu?

  1. Separacji się już prawie nie stosuje, bo jest to zupełnie bez sensu. Rozwód to rozwód, a nie jakieś zabawy w „dajmy sobie trochę czasu” i inne dziecinne zagrywki.

  2. Separacja to u nas coraz częściej pojęcie jedynie teoretyczne. Albo rozwód, albo wyprowadzanie się i życie w pojedynkę, ale przecież nikt wtedy nie podpisuje żadnych papierów, nie stara się o oficjalną drogę. Zazwyczaj są ostre nerwy i tyle, a nie prawnik i na zimno, na skandynawsko.

    1. Separacja jest, ale u nas nazywa się to mniej oficjalnie – ciche dni, dajmy sobie trochę czasu itd. Nie ma się co na to zgadzać, bo kończy się tym, że żonka sobie na boku pobryka, a potem łaskawie wróci. To znaczy będzie chciała wrócić.

      1. Owszem żony nie są święte ale nie można każdego cenić jedna miarą bo czasami to jest wręcz odwrotnie mąż bryka na boku a potem chce wrócić jak potulny baranek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

− 2 = 1