Nieuczciwa konkurencja

Ustawa o nieuczciwej konkurencji chroni przedsiębiorców przed działaniami, które mogą zaszkodzić kondycji firmy. Przepisy jasno określają, co uznaje się za czyn nieuczciwej konkurencji, zalicza się do nich:

 • celowe wprowadzanie błędów w oznaczeniu firmy, towarów lub usług
 • naruszenie tajemnicy firmy poprzez przekazywanie know-how i informacji określonych za poufne wewnątrz firmy osobom trzecim
 • celowe zaniżanie bądź zawyżanie cen
 • przekonywać kontrahentów do rozwiązania umowy bądź innych czynów naruszających interesom firmy
 • celowe utrudnianie do wejścia na rynek
 • naśladowanie produktów lub usług
 • złe wypowiadanie się o firmie lub zbytnie zachwalanie
 • przekupywanie osób prawnych
 • prowadzenie nieuczciwej kampanii reklamowej

Jeśli podejrzewasz, że ktoś z otoczenia wewnętrznego Twojej firmy narusza przepisy ustawy o nieuczciwej konkurencji, już dziś zacznij zbierać dowody. Dokładne poznanie ewentualnych zagrożeń, może uratować Twoją firmę przez upadkiem.

Na każdego przedsiębiorcę czyha wiele niebezpieczeństw. Często najbardziej niebezpieczni okazują się Ci, którzy wydają się być najbardziej zaufanymi. Jeśli występują choć drobne przesłanki budzące wątpliwości, lepiej dokładnie zbadać sprawę, by wykryć ewentualne zagrożenia. W tym celu przedsiębiorcza może zlecić, aby śledztwo prowadziło biuro detektywistyczne warszawa. Dzięki ich kontroli, przedsiębiorca będzie miał szasnę poznać faktyczny stan otoczenia wewnętrznego firmy. Zebranie dowodów z kontroli detektywa pomoże uchronić interesy Twojej firmy.

Aby przeciwdziałać nieuczciwej konkurencji:

 • ustal, kto w firmie jest odpowiedzialny za prowadzenie kampanii reklamowych, kto może przyczynić się do sprzedaży kopiowanych produktów, a także dowiedz się kto odpowiada za produkcję kopiowanych wyrobów
 • zidentyfikuj wszystkich swoich dostawców, może wśród nich jest ktoś kto działa na Twoją niekorzyść, zalicz do nich nie tylko dostawców materiałów, ale także firmy dostarczające opakowania i inne firmy ściśle biorące udział przy produkcji
 • zamontuj monitoring, dzięki któremu uda się wykryć, czy nie dochodzi wewnątrz Twojej firmy do naruszenia interesów, możesz również wykonać testowy zakup kontrolowany
 • ustal, kto mógł przyczynić się do naruszenia tajemnicy firmy
 • postaraj się zidentyfikować osoby, które wynoszą informacje na zewnątrz, które naruszają przepisy ustawy o przedstawianiu Twojej firmy w niewłaściwym świetle
 • sporządź dokumentację fotograficzną

Nieuczciwa konkurencja w praktyce

Jeśli na rynku pojawił się produkt łudząco podobny do Twojego i to w zdecydowanie niższej cenie, to znak, że doszło ktoś działa na Twoją niekorzyść. Do takich przestępstw często dopuszczają się osoby, które pracują na produkcji. Znają one cały proces produkcyjny, mają dobre relacje z dostawcami, a często także wykonują podrabiany produkt w Twoim zakładzie produkcyjnym. Sieć sprzedaży zapewne też mają doskonale opracowaną i sprzedają podrabiany towar tymi samymi kanałami dystrybucyjnymi. Profesjonalny detektyw pomoże Ci znaleźć sprawców przestępstwa. Zbierze potrzebne materiały dowodowe, ustali kto i które firmy dopuściły się przestępstwa. Zrobi listę osób, które były odpowiedzialne za produkcję, projekt i sprzedaż podrabianych wyrobów. Zebrane przez detektywa materiały dowodowe będą niezbędna do przeprowadzenia postępowania sądowego.

W przypadku branży usług również dochodzi do nieuczciwej konkurencji. Przedsiębiorcy, którym uda się dostrzec, że konkurencja wyprzedza ich zaplanowane działania i przyjmuję taką samą strategię rozwoju, to znak że masz przysłowiowego szczura w firmie, który sprzedaje dane konkurencji. Pracownicy często kuszeni łapówkami sprzedają tajemnice firmy konkurencji. Dzięki śledztwu prowadzonemu przez detektywa można ustalić rzeczywiste relacje pracowników z kontrahentami, które będą miały na celu wykrycie sprawcy.

Zatem jeśli zaważysz na rynku produkt łudząco podobny do Twojego, bądź jeśli Twoja konkurencja będzie wprowadzać do oferty Twoje pomysły na rozwój, to znak, że czas aby do współpracy z Tobą wszedł detektyw warszawa, który rozwikła zagadkę nieuczciwej konkurencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

+ 85 = 91