Nieuczciwa konkurencja

Ustawa o nieuczciwej konkurencji chroni przedsiębiorców przed działaniami, które mogą zaszkodzić kondycji firmy. Przepisy jasno określają, co uznaje się za czyn nieuczciwej konkurencji, zalicza się...