Program 500+ po rozwodzie

Rozwód to w dzisiejszych czasach nic niesłychanego, a przy rozsądnym rozstaniu, nie zajmie też wielu miesięcy czy lat. Problem pojawia się, gdy para posiada dzieci...

Nieuczciwa konkurencja

Ustawa o nieuczciwej konkurencji chroni przedsiębiorców przed działaniami, które mogą zaszkodzić kondycji firmy. Przepisy jasno określają, co uznaje się za czyn nieuczciwej konkurencji, zalicza się...

Rozwód z orzeczeniem o winie

Liczba rozwodów rokrocznie rośnie, ale rozwody można podzielić na trzy rodzaje, jeśli chodzi o typ orzeczenia. Sąd – na życzenie współmałżonków – może orzec brak...

Jak uzyskać rozwód międzynarodowy

Tak jak i rośnie liczba małżeństw międzynarodowych, tak samo rośnie również liczba takich rozwodów. Najczęstszymi powodami, dla których małżonkowie ubiegają się o rozwód międzynarodowy, jest...

Rozwód kościelny

W Polsce rozróżniamy dwa rodzaje rozwodów. Pierwszym z nich jest rozwód cywilny. Jeżeli natomiast ślub został zawarty również w Kościele Katolickim, żeby rozwód był pełny,...

Rozwód bez orzekania o winie

Nie zawsze małżonkowie rozwodzą się w atmosferze nienawiści i krzywdy jednej ze stron. Bardzo często małżeństwu zależy na uzyskaniu szybkiej decyzji o rozwodzie bez dodatkowych...

Prawa rodziców po rozwodzie

Rozwód jest jednoznaczny z rozpadem pożycia małżeńskiego. Zakończenie małżeństwa, a zarazem praw i obowiązków z nim związanych, orzeka sąd rodzinny. Jeżeli w małżeństwie są dzieci,...

Podział mieszkania po rozwodzie

Rozwód jest wydarzeniem, które wyzwala w człowieku wiele negatywnych emocji. Często wiąże się również z niepewnością co do sytuacji mieszkaniowej, zwłaszcza jeśli małżonkowie mieli wzięty...

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to bardzo delikatna kwestia. Zanika ostatnia więź, która łączyła byłych małżonków. Dlatego podział wspólnego dorobku bardzo często bywa równie bolesny, co...

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Rozwód jest jedną z najbardziej traumatycznych dla dziecka sytuacji. Często dzieci obwiniają się za rozstanie rodziców, a dodatkowo obawiają się także nowej sytuacji, w której...

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Rozwód to sytuacja, której może towarzyszyć (choć nie musi) podział majątku. Wniosek o podział majątku musi złożyć jeden z byłych małżonków. Idea podziału majątku to...

Jak złożyć pozew rozwodowy

Decyzja o rozwodzie dla części małżonków jest czymś bardzo tragicznym i emocjonalnym, podczas gdy u innych budzi jedynie poczucie ulgi. Niezależnie od tego, niezbędne jest,...

Jak przygotować dziecko do rozwodu

Psychologowie są zgodni co do tego, że dla dziecka rozwód zawsze jest traumatycznym przeżyciem, niezależnie od tego, jak do sprawy podchodzą rodzice. Nawet w sytuacji,...

Interecyza

Intercyza małżeńska, potrzebna czy nie? Kwestia rozdzielności majątkowej w małżeństwie jest bardzo drażliwa. Przez niektóre osoby jest odbierana jako brak zaufania do osoby przyszłego małżonka,...

Gdy małżonek nie zgadza się na rozwód

Rozwód jest praktycznie dla wszystkich, którzy muszą się z nim zmierzyć, bardzo dużym i obciążającym przeżyciem. Badania wskazują wręcz, że jest to jedno z trzech...

Czym się różni separacja od rozwodu?

Najprościej rzecz ujmując rozwód niesie za sobą całkowite ustanie małżeństwa. Byli małżonkowie mogą ponownie wstąpić w związki małżeńskie. Natomiast separacja to jakby rozwód, ale nie...

Alimenty dla dziecka i małżonka

Każdy rozwód wiąże się nie tylko z regulacjami praw własności, ale również z obowiązkiem alimentacyjnym. W wielu przypadkach powodowie nie wiedzą, w jaki sposób mogą...

Prawa i obowiązki małżonków

Kiedy dochodzi do zawarcia małżeństwa, polskie prawo nakłada na małżonków konkretne prawa i obowiązki. Niedopełnienie obowiązków, wynikających z aktu małżeństwa, może skutkować sankcjami prawnymi, może...