Rozwód z orzeczeniem o winie

Liczba rozwodów rokrocznie rośnie, ale rozwody można podzielić na trzy rodzaje, jeśli chodzi o typ orzeczenia. Sąd – na życzenie współmałżonków – może orzec brak winy, choć przy braku takiego wniosku możliwe jest również orzeczenie winy obojga małżonków. Najczęstszą z… (Więcej)

Jak uzyskać rozwód międzynarodowy

Tak jak i rośnie liczba małżeństw międzynarodowych, tak samo rośnie również liczba takich rozwodów. Najczęstszymi powodami, dla których małżonkowie ubiegają się o rozwód międzynarodowy, jest niezgodność kulturowa między nimi. Często jednak powody są bardziej zbliżone do znanych w Polsce przyczyn… (Więcej)

Rozwód kościelny

W Polsce rozróżniamy dwa rodzaje rozwodów. Pierwszym z nich jest rozwód cywilny. Jeżeli natomiast ślub został zawarty również w Kościele Katolickim, żeby rozwód był pełny, konieczne jest również pozytywne rozpatrzenie sprawy przez hierarchów kościelnych.

Rozwód bez orzekania o winie

Nie zawsze małżonkowie rozwodzą się w atmosferze nienawiści i krzywdy jednej ze stron. Bardzo często małżeństwu zależy na uzyskaniu szybkiej decyzji o rozwodzie bez dodatkowych formalności – zdarza się to zwłaszcza w parach, które potrafią dogadać się również względem podziału… (Więcej)

Prawa rodziców po rozwodzie

Rozwód jest jednoznaczny z rozpadem pożycia małżeńskiego. Zakończenie małżeństwa, a zarazem praw i obowiązków z nim związanych, orzeka sąd rodzinny. Jeżeli w małżeństwie są dzieci, sprawa rozwodu staje się jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ sąd musi ustalić na nowo prawa i… (Więcej)

Podział mieszkania po rozwodzie

Rozwód jest wydarzeniem, które wyzwala w człowieku wiele negatywnych emocji. Często wiąże się również z niepewnością co do sytuacji mieszkaniowej, zwłaszcza jeśli małżonkowie mieli wzięty np. kredyt na mieszkanie. Kto otrzyma mieszkanie po rozwodzie? Jakie są możliwie rozwiązania podziału mieszkania… (Więcej)

Podział majątku po rozwodzie

Podział majątku po rozwodzie to bardzo delikatna kwestia. Zanika ostatnia więź, która łączyła byłych małżonków. Dlatego podział wspólnego dorobku bardzo często bywa równie bolesny, co sam rozwód. Jednakże jest on konieczny, aby każde z byłych małżonków mogło bez przeszkód zacząć… (Więcej)

Opieka nad dzieckiem po rozwodzie

Rozwód jest jedną z najbardziej traumatycznych dla dziecka sytuacji. Często dzieci obwiniają się za rozstanie rodziców, a dodatkowo obawiają się także nowej sytuacji, w której się znalazły. To sprawia, że opieka nad dzieckiem może być utrudniona, a dla jego dobra… (Więcej)

Nierówny podział majątku po rozwodzie

Rozwód to sytuacja, której może towarzyszyć (choć nie musi) podział majątku. Wniosek o podział majątku musi złożyć jeden z byłych małżonków. Idea podziału majątku to rozdzielenie dóbr wniesionych do małżeństwa, jak i wypracowanych wspólnie przez małżonków  w trakcie wspólnego pożycia… (Więcej)

Jak złożyć pozew rozwodowy

Decyzja o rozwodzie dla części małżonków jest czymś bardzo tragicznym i emocjonalnym, podczas gdy u innych budzi jedynie poczucie ulgi. Niezależnie od tego, niezbędne jest, aby pozew o rozwód był złożony zgodnie z obowiązującym prawem. Dobrze jest do tego celu… (Więcej)

Jak przygotować dziecko do rozwodu

Psychologowie są zgodni co do tego, że dla dziecka rozwód zawsze jest traumatycznym przeżyciem, niezależnie od tego, jak do sprawy podchodzą rodzice. Nawet w sytuacji, gdy dziecko doświadczało przemocy, sprawa rozwodowa będzie powodować u niego dyskomfort oraz przeżycia, z którymi… (Więcej)

Interecyza

Intercyza małżeńska, potrzebna czy nie? Kwestia rozdzielności majątkowej w małżeństwie jest bardzo drażliwa. Przez niektóre osoby jest odbierana jako brak zaufania do osoby przyszłego małżonka, albo brak wiary w przyszłość związku. Istnieją jednak obiektywne przesłanki, które sprawiają, że intercyza małżeńska… (Więcej)

Gdy małżonek nie zgadza się na rozwód

Rozwód jest praktycznie dla wszystkich, którzy muszą się z nim zmierzyć, bardzo dużym i obciążającym przeżyciem. Badania wskazują wręcz, że jest to jedno z trzech najbardziej stresujących doświadczeń w życiu. Trudno się z nim zmierzyć, ale czasem trzeba. Jednakże sytuacja… (Więcej)

Czym się różni separacja od rozwodu?

Najprościej rzecz ujmując rozwód niesie za sobą całkowite ustanie małżeństwa. Byli małżonkowie mogą ponownie wstąpić w związki małżeńskie. Natomiast separacja to jakby rozwód, ale nie do końca. Separację orzeka sąd, kiedy istnieje jeszcze szansa, że małżonkowie dojdą do porozumienia.

Alimenty dla dziecka i małżonka

Każdy rozwód wiąże się nie tylko z regulacjami praw własności, ale również z obowiązkiem alimentacyjnym. W wielu przypadkach powodowie nie wiedzą, w jaki sposób mogą ubiegać się o alimenty, a potem o ich podwyższenie. Tymczasem obowiązek alimentacyjny jest jasno uregulowany… (Więcej)

Prawa i obowiązki małżonków

Kiedy dochodzi do zawarcia małżeństwa, polskie prawo nakłada na małżonków konkretne prawa i obowiązki. Niedopełnienie obowiązków, wynikających z aktu małżeństwa, może skutkować sankcjami prawnymi, może być również przyczyną rozwodu z orzeczeniem o winie.